دسته: پیام های اخلاقی

حدیث هفته ۰

حدیث هفته

امام جعفرصادق(ع): اذا دعوتَ فَأَقبِل بِقَلبِکَ ‏ثُمَّ استَیقِنْ بِالإجابَهِ.‏ وقتی دعا می‌کنی از روی دل و با اخلاص دعا کن، آنگاه یقین داشته باش که دعایت مستجاب می‌شود. (وسائل، ج ۴، ص ١١٠۵)

۰

منزلت جوینده ی دانش(آیت الله مجتهدی تهرانی(ره))

مرحوم آیهاللّه العظمی شاه آبادی استاد عرفان امام فرموده اند: تمام علوم در سکرات موت و لحظه جان دادن، از انسان گرفته می شود مگر علوم قرآنی. پس بروید به دنبال علمی که جاودانه است یعنی قرآن را بخوانید و حفظ کنید و بدانید که آسانسور بهشت با قرآن کار می کند؛ یعنی هر چقدر بخوانی بالاتر می روی و هر جا که نخواندی آسانسور می ایستد و باید پیاده شوی